miércoles, 21 de septiembre de 2022

Pilar Aldana-Méndez 2022 THE ITALIAN GLASS WEEKS

 

Link Conference - Link Conferencia 

 21th september 2022 17:00   European Time

CAST GLASS SCULPTURE – 30 YEARS OF EXPERIENCE 

ESCULTURA IN VETRO SOLIDO - 30 ANII DI ESPERIENZA

ESCULTURA EN VIDRIO SÓLIDO - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

ESCULTURA EN VIDRE SÒLID - 30 ANYS D'EXPERIÈNCIA


Join Zoom Meeting - Unirse a la reunión por zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85391340109?pwd=RWxpL1MydzJNSjQrZlJRZnpiSmtxQT09


Meeting ID: 853 9134 0109

Passcode: Pilar


CAST GLASS SCULPTURE

30 YEARS OF EXPERIENCE

To create an Art work, we are completely involved in our concepts, sensations and experiences, and we need the best technical solutions.  When we learn a technic it’s a great discover, then, as we create we finally arrive to OUR OWN WAY.  Pilar will talk about her way to cast Glass Sculptures, the way she makes positives, the mold making process, the effects achieved by working on the molds and the final touch to finish the pieces.  When she arrived to glass in 1992 invited by the Glass Center in Barcelona, she was already a sculptor expert in Stone Sculpture and Clay Modeling, she added some of this methods to the cast glass process.

Pilar teaches sculpture technics in her studio in Spain and abroad. She is from Colombia and she learnt and developed her profession as sculptor in Europe.

 

ESCULTURA IN VETRO SOLIDO

30 ANNI DI ESPERIENZA

Per creare un'opera d'arte, siamo coinvolti nei nostri concetti, sensazioni ed esperienze e abbiamo bisogno delle migliori soluzioni tecniche. Quando impariamo una tecnica è una grande scoperta, quindi, mentre creiamo, arriviamo finalmente alla NOSTRA MANIERA. Pilar parlerà del suo modo di realizzare esculture en vetro solido, del modo in cui realizza le forme in positivo, del processo degli stampi, degli effetti ottenuti lavorando sugli stampi e del tocco finale per rifinire i pezzi. Quando è arrivata al vetro nel 1992 invitata dal Glass Center di Barcellona, ​​era già una scultrice esperta in scultura su pietra e modellazione dell'argilla, ha aggiunto alcuni di questi metodi al processo del vetro solido.


Pilar insegna tecnica della scultura nel suo studio in Spagna e all'estero. Viene dalla Colombia e ha imparato e sviluppato la sua professione di scultrice in Europa.    Foto Carlo Burgui 
LIQUID DESIRE - DESEO LÍQUIDO


ESCULTURA EN VIDRIO  SÓLIDO

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Para crear una obra de Arte estamos completamente involucrados en nuestros conceptos, sensaciones y experiencias, y necesitamos las mejores soluciones técnicas. Cuando aprendemos una técnica es un gran descubrimiento, con el tiempo, mientras creamos finalmente llegamos a NUESTRO PROPIO CAMINO. Pilar hablará de la forma de crear sus Esculturas en Vidrio, su forma de realizar los positivos, el proceso de elaboración de los moldes, los efectos que consigue trabajando en los moldes y el toque final para acabar las piezas. Cuando Pilar llegó al vidrio en 1992 invitada por el Centro del Vidrio de Barcelona, ​​ya era una escultora experta en Escultura en Piedra y Modelado en Barro, con su experiencia añadió algunos de estos métodos al proceso de fundición del vidrio.

Pilar enseña técnicas de escultura en su taller en España y en el extranjero. Es Colombiana, aprendió y desarrolló su profesión como escultora en Europa.


     Foto Jordi Geli

Funerary Urn - Urna Funeraria


ESCULTURA EN VIDRE  SÒLID

30 ANYS D'EXPERIÈNCIA 

Per crear una obra d´Art estem completament involucrats amb els nostres conceptes, sensacions i experiències, i necessitem les millors solucions tècniques. Quan aprenem una tècnica és un gran descobriment, amb el temps, mentre creem finalment arribem al NOSTRE PROPI CAMÍ. Pilar parlarà de la manera de crear les seves Escultures en Vidre, la seva forma de realitzar els positius, el procés d'elaboració dels motlles, els efectes que aconsegueix treballant als motlles i el toc final per acabar les peces. Quan Pilar va arribar al vidre a l’any 1992 convidada pel Centre del Vidre de Barcelona, ​​ja era una escultora experta en Escultura en Pedra i Modelat en Fang, amb la seva experiència va afegir alguns d'aquests mètodes al procés de fosa del vidre.

Pilar ensenya tècniques d'escultura al seu taller a Espanya i a l'estranger. És Colombiana, va aprendre i va desenvolupar la seva professió com a escultora a Europa.


     Foto Oscar Monsalve 

The Soul of Emptiness - El Alma del Vacío 


    Foto Pilar Aldana-Méndez

Refuge - Refugio

miércoles, 25 de mayo de 2022

Conferència LLUM COLOR ARQUITECTURA AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA a BLAU D'ART - Banyoles

Conferència 

LLUM COLOR ARQUITECTURA AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA

IYOG2022 International Year of Glass 2022

El proper 27 de maig del 2022 el Centre Artístic BLAU D’ART de Banyoles, dirigit per l'Artista Fotògrafa Anna Bahi ens convida a la Conferència Llum, Color i Arquitectura al Temple de la Sagrada Família. A la conferència presentaré la meva investigació sobre la Llum a l'arquitectura de Gaudí i una selecció de les fotografies fetes durant un llarg període de temps per il·lustrar els canvis de llum a cada època de l'any i hores del dia.

He titulat les meves fotografies 'CONVERSACIONS' entre la llum i l'arquitectura. La llum presenta l'arquitectura i l'arquitectura ens presenta llum. Estem davant de l'obra magna del mestre arquitecte Antoni Gaudí i la intervenció de l'artista Joan Vila-Grau en la creació de les vidrieres del Temple.

BLAU D’ART
Passeig de la Generalitat 19-21  -  Banyoles   (Girona)
Confirmar Assistència al telèfon 676157800 o al mail info@blaudart.com
Entrada Gratuïta / Caixa Inversa Aportació VoluntàriaConferencia 

LUZ COLOR ARQUITECTURA EN EL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA

IYOG2022 International Year of Glass 2022


El próximo 27 de Mayo del 2022  el Centro Artístico BLAU D’ART de Banyoles, dirigido por la Artista Fotógrafa Anna Bahi nos invita a la Conferencia Luz, Color y Arquitectura en el Templo de la Sagrada Familia.  En la conferencia presentaré mi investigación sobre la Luz en la arquitectura de Gaudí y una selección de las fotografías tomadas durante un largo periodo de tiempo para ilustrar los cambios de luz en cada época del año y horas del día.  

He titulado a mis fotografías ‘CONVERSACIONES’ entre la luz y la arquitectura.  La luz nos presenta la arquitectura y la arquitectura nos presenta la luz.  Estamos ante la obra magna del maestro arquitecto Antoni Gaudí y la intervención del artista Joan Vila-Grau en la creación de las Vidrieras del Templo.

BLAU D’ART
Passeig de la Generalitat 19-21  -  Banyoles   (Gerona)
Confirmar Asistencia al teléfono 676157800 o al mail info@blaudart.com
Entrada Gratuita / Caja Inversa Aportación Voluntaria


Conference

LIGHT COLOR ARCHITECTURE AT SAGRADA FAMILIA TEMPLE

IYOG2022 International Year of Glass 2022


On May 27, 2022, the BLAU D'ART Artistic Center in Banyoles, directed by the Photographer-Artist Anna Bahi, invites us to the Light, Color and Architecture Conference at the Sagrada Familia Temple. At the conference I will present my research on Light in Gaudí's architecture and a selection of photographies taken over a long period of time to illustrate the changes of light at different times of the year and times of the day.

I have titled my photographs 'CONVERSATIONS' between light and architecture. Light presents us the architecture and architecture presents us the light. We are  at the master piece from the architect Antoni Gaudí and the intervention of the artist Joan Vila-Grau in the creation of the Stained Glass Windows of the Temple.

BLAU D’ART
Passeig de la Generalitat 19-21  -  Banyoles   (Girona)
Confirm Assistance by phone 676157800 o by mail info@blaudart.com
Free Entrance / Voluntary ContributionVEU VIVA Escultura en Fang - Exposició CERÀMICA VIVA al Museu Terrracotta de La Bisbal d'Empordà

VEU VIVA

   Escultures en Fang 
Reproduccions per colada en motlle
 

Exposició CERÀMICA VIVA  2022
Museu Terrracotta de La Bisbal d'Empordà
Associació de Ceramistes de La Bisbal

VEU VIVA

Guardó Bisbalenc de l'Any 2020 
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà 

CREACIÓ I PRODUCCIÓ

Creació d'un motlle partir d'una escultura en fang dels anys 90 
 

 

 Producció per colada de fang 


 

HEROI  

Escultura en fang realitzada en homenatge als morts en atemptats a Colombia l'any 1989


HÉROE  

Escultura en Barro realizada en homenaje a los muertos en atentados en Colombia en el año 1989


VOZ VIVA

   Esculturas en Barro 
Reproducciones por colada en molde
 

Exposición CERÁMICA VIVA  2022
Museo Terrracotta de La Bisbal de Emporda
Associación de Ceramistas de La Bisbal 

FOC Vaixella en Fang - Exposició PARANT TAULA al Museu Terracotta de La Bisbal d'Empordà

 

FOC

 Vaixella en Fang  Disseny i Producció    Pilar Aldana-Méndez

            Projecte Patrocinat per Ceràmiques Est           

La Bisbal d’Empordà 2022


Exposició  PARANT TAULA 

Museu Terracotta de La Bisbal d'Empordà

Associació de Ceramistes de La Bisbal

CREACIÓ  I  PRODUCCIÓ 

jueves, 10 de marzo de 2022

LOCALISMES UNIVERSALS - Exposició a la Fundació Vila-Casas - Museu Can Mario

 

CONSTRUCCIONS PER ATRAPAR EL TEMPS i  ESPAIS AFRICANS 
de Pilar Aldana-Méndez 
formen part de la selecció realitzada pel Comissari Toni Alvarez de Arana
per la Fundació Vila-Casas - Museu Can Mario de Palafrugell (Girona)


CONSTRUCCIONES PARA ATRAPAR EL TIEMPO y  
ESPACIOS AFRICANOS 
de Pilar Aldana-Méndez 
forman parte de la selección realizada por el Comisario Toni Alvarez de Arana
para la Fundación Vila-Casas - Museo Can Mario de Palafrugell (Gerona)


CONSTRUCTION TO CATCH TIME and AFRICAN SPACES 
from Pilar Aldana-Méndez 
take part of the selection made by Toni Alvarez de Arana
for the Vila-Casas  Foundation - Can Mario Museum (Girona, Spain)
CONSTRUCCIÓ PER ATRAPAR EL TEMPS - Marbre Negre i Ferro
CONSTRUCCIÓN PARA ATRAPAR EL TIEMPO - Mármol Negro y Hierro
CONSTRUCTION TO CATCH TIME - Black Marble and Iron
ESPAIS AFRICANS - ESPACIOS AFRICANOS - AFRICAN SPACES
Marbre Negre - Mármol Negro - Black Marbre


La obra seleccionada para la Librería Geli es Construcciones para atrapar el tiempo, en Mármol Negro. E

https://www.fundaciovilacasas.com/ca/exposicio/localismes-universals-artistes-de-lemporda-1

DATES
26/02/2022 - 08/05/2022
LOCALITZACIÓ
Museu Can Mario, Palafrugell
Artistes participants: Artur Aguilar, Rosa Aguiló, Pilar Aldana-Méndez, Alfonso Alzamora, Ralph Bernabei, Rosa Brugat, Pep Camps, Josep Canals, Alberto de Udaeta, Jordi Galí, Javier Garcés, Guerrero Medina, Hiroshi Kitamura, Xavier Krauel, Luis Krauel, Laurent Martin “Lo”, Assumpció Mateu, Alícia Marsans, Maria Mercader, José Luís Pascual, Víctor Pérez Porro, Enric Pladevall, Carme Sanglas, Regina Saura, Manel Álvarez, Adolfo Estrada, Xavier Medina Campeny i Jordi Sardà.

La Fundació Vila Casas, ja des dels seus inicis, ara fa més de vint anys, sempre ha tingut un peu i mig a l’Empordà, un territori on, ara com ara, viuen i treballen més de dos-cents artistes plàstics. Molts d’ells ja es troben representats als museus de què disposa la Fundació, tant al mateix Empordà com a Barcelona. Tot i això, amb aquesta exposició ­–la primera d’un projecte que pretén arribar a dues– volem anar més enllà, posant en valor altres veus artístiques no tan escoltades. La nostra intenció és ampliar el radi d’artistes presents, però també aconseguir que tot aquest talent creatiu que ens envolta senti la Fundació Vila Casas com un espai propi on trobar-se i on presentar les seves obres.

Amb aquestes dues exposicions posarem damunt la taula una cinquantena d'artistes, un fet que serà el primer cop que es porta a terme i que ens ha de servir, no per destacar-ne uns per sobre dels altres, sinó per poder parlar a partir d’ara de l’Empordà com a terra trufada d’artistes, un element patrimonial que beu de grans fonts com exemple els Pla, Dalí, Duchamp, Hamilton o Cuixart, i que ens diferencia d’altres contrades.

La inauguració, dissabte 26 de febrer a les 12h

Exposició comissariada per Toni Álvarez de Arana.CONSTRUCCIONES PARA ATRAPAR EL TIEMPO


Esta obra del año 1997 es la primera de la serie de creaciones escultóricas de los años 90 inspiradas en El Tiempo y La Muerte.  Por aquellos años estudiaba filosofía y esta escultura en particular está inspirada en el libro de un autor que fue muy especial en las lecturas de esta época, lecturas que marcaron mi pensamiento y mi creatividad de una forma muy fuerte.

Se trata de Ernst Junger, un gran escritor y filósofo de origen alemán que vivió 103 años y escribió ensayos, novelas y diarios a lo largo de su vida, obras que son testimonios lúcidos, apasionantes y controvertidos de la sociedad del Siglo XX. Los Libros Abejas de Cristal (1957), Acantilados de Mármol (1939) y El Trabajador (1932), entre otros.  


EL TIEMPO, PODEROSO LIMITE 
¿Es acaso posible atrapar el tiempo?  
¿Construir guaridas para espiar instantes? 
Son intentos de provocarle una flaqueza a la realidad
para permitirse descifrar el severo trazo de la muerte”

Pilar Aldana-Méndez 1997
 
“... de cualquier modo uno quisiera meter, aunque sólo fuera en el recuerdo,
una cuña en el tiempo para que éste perdiera su lógica, su irreversibilidad ...”.

Ernst Jünger, 1957


Las Obras de la serie Construcciones para Atrapar el Tiempo fueron realizadas en diversos materiales como mármol, vidrio, madera, metal, en formato de joyas, instalaciones en la naturaleza y en granito a gran escala. Fue un sin parar de creatividad basándome en esta forma triangular y en otras formas siempre geométricas que exigían mucha perfección. Creé un conjunto de esculturas  de ritmos y proporciones perfectas.  Todas las obras fueron presentadas en el Museo del Vidrio de Alcorcón en una exposición individual en el año 2000 con la edición de un catálogo.    


OBRA EN VIDRIO - CONSTRUCCIONES PARA ATRAPAR EL TIEMPO Urna Funeraria (Cerrada)


Urna Funeraria (Abierta)
Solitarios en lo Profundo de la TierraLa Calma del GuerreroConstrucción para Atrapar el TiempoCatálogo Exposición MAVA 2000OBRA MONUMENTAL - CONSTRUCCIONES PARA ATRAPAR EL TIEMPO 

En el año 1998 viajé a Egipto para realizar esta obra en formato monumental en granito negro de las canteras milenarias de Aswan, actualmente está situada en el Parque de Escultura Contemporánea de Aswan. Más adelante realicé otra obra monumental en Italia con piedra blanca de la Maiella para el Parque de Esculturas de la ciudad de Atri.  En el año 2002 recibí un encargo muy especial para el Parque de Esculturas del Chianti donde retomé la forma desarrollándola en el espacio en formato monumental en granito negro de Zimbabue.  Es posible acceder al interior de la obra para espiar el espacio exterior a través de esta forma triangular del Tiempo.
Parque de Escultura Contemporánea de Aswan - Egipto
Granito Negro de Aswan 

Parque de Esculturas de Chianti - Italia 
Granito Negro de Zimbawe
ESPACIOS AFRICANOS


Esta obra forma parte de una larga serie que realicé en homenaje al África después de pasar temporadas en diferentes lugares de este magnífico continente, siempre para hacer escultura monumental en granito, hecho que requería estancias largas, viajes y contacto permanente con el lugar y su gente.  La obra realizada en Mármol Negro con técnicas de corte con hilo de diamante me permite acceder al interior de la piedra para crear espacios de forma sutil y perfecta.

Lo que me preocupa en esta serie de obras es crear espacios con accesos imaginarios, con rincones y puntos de referencia.  Recrear el mundo como allí en Africa se habita. Aquí no existe el Tiempo.

La serie completa que incluye obras en mármol, vidrio y metal, fue presentada en la exposición Espacios Africanos del año 2012 en Barcelona. Acompaña a la obra un poema propio dedicado a la tierra Africana.


África, tierra donde el tiempo no se nombra y el espacio no tiene límites.

La palabra, los ritmos, los ríos subterráneos, el viento, los muros de barro, los baobabs, el sol, la sabana, las serpientes, la noche, el color de los tejidos, los mitos… son africanos.

Los ancestros habitan el presente y el hombre construye muros ligeros a su alrededor para convivir con ellos. Muros de barro que no desafían la naturaleza, casas que nacen y mueren al ritmo de las gotas de lluvia.

Espacios para vivir donde la luz, tan intensa, llega tenue y sutil al interior en su paso silencioso por las reducidas puertas y ventanas de los muros circulares. Las casas y sus amos se reúnen para dibujar el poblado en medio de la sabana africana.  

En el dsierto, son las telas que se tensan al viento, fantásticos refugios viajeros plenos de color, de niños, de ruidos de los animales. Lugares vivos, rodeados por la fuerza del sol y del viento, ruedan por las arenas sin dejar rastro alguno que permita recordarlos.

Esta atemporalidad y esta fuerza de las viviendas del África rural me han dado el empuje para crear los Espacios y Casas Africanas: esculturas en vidrio y en piedra donde los espacios abiertos, circulares, múltiples i aislados, tienen presencia.

Pilar Aldana-Méndez,  2012

OBRA EN VIDRIO - CASAS AFRICANAS - ESPACIOS AFRICANOS