lunes, 26 de noviembre de 2012

EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA - AJUNTAMENT D'ÒRRIUS 2012

Tinc el plaer de convidar-vos a la
inauguració de l’exposició
ESCULTURES DE PILAR ALDANA-MÉNDEZ
Excel•lentissim Ajuntament d'Òrrius
Sala de Plens
Plaça de l’Església, Òrrius
Dissabte 1 de Desembre de 2012 a les 18h
 
 
L’exposició es troba dins el marc de les celebracions de la Festa Major d’Hivern d’ Òrrius i per celebrar els 10 anys de vida al poble !!!  Presentaré obres realitzades als meus tallers d’ Òrrius i de Can Altafulla.  Exposició oberta els dies 1 i 2 de Desembre.

PEDRES QUE NEIXEN AL MIG DEL BOSC – Homenatge a en Pitu Barbany 
Documental (30 min.)  Projecció a la Plaça de l’Església, Òrrius, Dissabte 1 de Desembre a les 18.30h.  El documental el vaig realitzar a l’any 2006 durant l’execució de les obres Senyals a la pedrera Granits Barbany quan es trobaven al mig del bosc.  Aquí l’esperit de la pedra es troba amb l’alta tecnologia per elaborar peces de gran dificultat, les persones que hi treballen es vinculen amb l’obra per fer-la realitat i els cants d’en Pitu Barbany encara eren amb nosaltres.  La pel•lícula te imatges entranyables d’en Pitu a la seva feina !!!


Tengo el placer de invitaros a la
inauguración de la exposición
ESCULTURAS DE PILAR ALDANA-MÉNDEZ
Excelentísimo Ayuntamiento de Òrrius
Sala de Plenos
Plaza de la Iglesia, Òrrius
Sábado 1 de Diciembre de 2012 a las 18h

La exposición se encuentra dentro del marco de las celebraciones de la Fiesta Mayor de Invierno de Òrrius y para celebrar los 10 años de vida en el pueblo!!!
Presentaré obras realizadas en mis talleres de Òrrius y de Can Altafulla.
Exposición abierta los días 1 y 2 de Diciembre
 
PIEDRAS QUE NACEN EN MEDIO DEL BOSQUE - Homenaje a Pitu Barbany
Documental (30 min.) Proyección en la Plaza de la Iglesia, Òrrius,  sábado 1 de Diciembre a las 18.30h. El documental lo realicé en el año 2006 durante la ejecución de las obras Señales en la cantera Granitos Barbany cuando se encontraban en medio del bosque. Aquí el espíritu de la piedra se encuentra con la alta tecnología para elaborar piezas de gran dificultad, las personas que trabajan se vinculan con la obra para hacerla realidad y los cantos de Pitu Barbany aún estaban con nosotros. La película tiene imágenes entrañables de Pitu en su trabajo!