miércoles, 18 de junio de 2014

Subvencions Institut Ramon Llull 2014L’ Institut Ramon Llull de Catalunya va atorgar les subvencions per les activitats recents "Vidrio - Arte que trasciende las fronteras" al Museo del Vidrio de Bogotà (Colòmbia), la participació a les exposicions al Museu Karkonoskie i a la BB Gallery en el marc de l'European Glass Festival a Jelenia Góra i Cracòvia (Polònia) i per l'exposició al Coburger Glass Price for Contemporary Glass en Coburg (Alemanya).
L'ajuda cobreix entre un 30 i un 40 per cent de les despeses de transport.
Es un fet molt important per la meva activitat !!!


El Instituto Ramon Llull de Cataluña ha otorgado las subvenciones para las actividades recientes "Vidrio - Arte que trasciende las fronteras" en el  Museo del Vidrio de Bogotá (Colombia), la participación en las exposiciones al Museo Karkonoskie y en la BB Gallery en el marco del European Glass Festival en Jelenia Góra y en Cracovia (Polonia) y para la exposición en el Coburger Glass Price for Contemporary Glass en Coburg (Alemania).
La ayuda cubre entre un 30 y un 40 por ciento de los gastos de transporte.
Es un hecho muy importante para mi actividad artística !!!

The Ramon Llull Institute of Catalonia has awarded grants to recent activities "Glass - Art that transcends borders" at the Museum of Glass in Bogota (Colombia), the participation in exhibitions at Karkonoskie Museum and at BB Gallery for the European Glass Festival in Jelenia Góra and Krakow (Poland) and the exhibition at the Coburger Price for Contemporary Glass in Coburg (Germany). 
The aid covers between 30 and 40 percent of transportation costs. 

It is a very important fact for my artistic activity!