martes, 9 de enero de 2024

ART EN VIDRE - EXPOSICIÓ GIRONA

 

ART EN VIDRE

Pilar Aldana-Méndez

Roser Box Gonzalez

Dolors Rosell Melé

Maribel Navarro

Núria Torrente


Foto Jordi Geli                         L’Ànima del Buit – Escultura en Vidre de Pilar Aldana-Méndez


Del 5 al 29 de Març de 2024 

A la Cambra de la Propietat Urbana de Girona (C. Ciutadans, 12)

***

 INAUGURACIÓ Dimecres 6 de Març de 2024 a les 19h

       Presentació a càrrec de l’ACAV – Associació Catalana de les Arts del Vidre                     

***

Horaris:   dilluns a dijous de 16h a 19h  -  divendres de 10h a 13h i de 15h a 17h 

Visites guiades cada tarda

***

CONFERÈNCIA  ART EN VIDRE

Divendres 15 de Març de 2024 a les 18h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal (C. Cort Reial, 7  Girona)

 

 

Un grup de dones amb formes d’expressió artística i artesana molt particulars, amb gran coneixement i domini de varietat de tècniques del món del Vidre, i plenes de la gran passió, admiració i respecte que aquest material desperta, van ser convocades per l’escultora Pilar Aldana-Méndez per presentar obra única, obra d’ART EN VIDRE.    Es tracta d’una fina selecció d’obres que porten el segell especial del camí de cada artista, d’inspiracions, raonaments i formes d’expressió que van sorgint durant el llarg camí de creació i d’experimentació amb el Vidre.

Us convidem a aprofundir en el creatiu món del vidre artístic. A descobrir les seves textures, colors i transparències. A explorar les seves llums, formes i com la seva presència dona una energia renovada als espais i a les persones.  Cada obra és un món, cada obra és una història.  

Pilar Aldana-Méndez presenta escultures en vidre realitzades en Casting amb vidre òptic.  El seu taller ALDANA-MÉNDEZ TALLER ESCULTURA es troba a La Bisbal d’Empordà on crea la seva obra i dona cursos monogràfics de varietat de tècniques escultòriques.

Roser Box Gonzalez esta especialitzada en tècniques de Tiffany, Emplomat, Vitrofusió, Esmalts i Grisalles. Treballa en les seves creacions i dona cursos al seu taller ESPAI DEL VIDRE a l'Edifici Freixas de L'Hospitalet del Llobregat.

Dolors Rosell Melé, en el seu taller LITORENA, situat a Blanes, treballa amb les tècniques de Vitrofusió, Termoformat, Casting i Transferència d’Imatges fotogràfiques, que ella mateixa realitza, per crear petites escultures, quadres, gerros i joies.

Des de PAINTING GLASS, Maribel Navarro Nieto, Pintora, Dissenyadora Gràfica i Professora, realitza obra gràfica sobre vitrall, escultura i joies en vidre en borosilicat emprant diferents tècniques pictòriques tradicionals i contemporànies.

Núria Torrente treballa des del seu estudi a Massanes amb tècniques de Vitrofusió,  Termoformat i Vidre de Llum. La seva línia de joieria en vidre, sota el nom de NUTOPIA, la combina amb obra escultòrica.

Ens uneix la passió per l’Art en Vidre i som part activa a l’ACAV, l’Associació Catalana de les Arts del Vidre.


 Activitats programades:
 
CONFERÈNCIA ART EN VIDRE el dia 15 de març de 2024 a les 18h
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal (C. Cort Reial, 7  Girona)

VISITES GUIADES A L’EXPOSICIÓ CADA TARDA

Performance FRACCIONS a càrrec de l'artista d'Arts Escèniques Vivian Friedrich tots els dijous a les 18h


Un grupo de mujeres con formas de expresión artística y artesanal muy particulares, con gran conocimiento y dominio de una variedad de técnicas del mundo del Vidrio, y llenas de la gran pasión, admiración y respeto que este material despierta, fueron convocadas por la escultora Pilar Aldana-Méndez para presentar obra única, obra de ARTE EN VIDRIO. Se trata de una fina selección de obras que llevan el sello especial del camino de cada artista, de inspiraciones, razonamientos y formas de expresión que van surgiendo durante el largo camino de creación y experimentación con el Vidrio.

Os invitamos a profundizar en el creativo mundo del vidrio artístico. A descubrir sus texturas, colores y transparencias. A explorar sus luces, formas y cómo su presencia da una energía renovada a los espacios y a las personas. Cada obra es un mundo, cada obra es una historia.

Pilar Aldana-Méndez presenta esculturas en vidrio realizadas en Casting con vidrio óptico. Su taller ALDANA-MÉNDEZ TALLER ESCULTURA se encuentra en La Bisbal d’Empordà donde crea su obra y da cursos monográficos de variedad de técnicas escultóricas.

Roser Box González está especializada en técnicas de Tiffany, Emplomado, Vitrofusión, Esmaltes y Grisallas. Trabaja en sus creaciones y da cursos en su taller ESPAI DEL VIDRE en el Edificio Freixas de L’Hospitalet del Llobregat.

Dolors Rosell Melé, en su taller LITORENA, situado en Blanes, trabaja con las técnicas de Vitrofusión, Termoformado, Casting y Transferencia de Imágenes fotográficas, que ella misma realiza, para crear pequeñas esculturas, cuadros, jarrones y joyas.

Desde PAINTING GLASS, Maribel Navarro Nieto, Pintora, Diseñadora Gráfica y Profesora, realiza obra gráfica sobre vidriera, escultura y joyas en vidrio en borosilicato empleando diferentes técnicas pictóricas tradicionales y contemporáneas.

Núria Torrente trabaja desde su estudio en Massanes con técnicas de Vitrofusión, Termoformado y Vidrio de Luz. Combina su línea de joyería en vidrio, bajo el nombre de NUTOPIA, con obra escultórica.

Nos une la pasión por el Arte en Vidrio y somos parte activa en la ACAV, la Asociación Catalana de las Artes del Vidrio.


Actividades programadas:

CONFERENCIA ARTE EN VIDRIO el 15 de marzo de 2024 a las18h
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal (C. Cort Reial, 7  Girona)
 
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN CADA TARDE

Performance FRACCIONS a cargo de la artista de artes escénicas Vivian Friedrich los jueves a las18h


SELECCIÓ D'OBRES DE LES ARTISTES

SELECCIÓN DE OBRAS DE LAS ARTISTAS

Pilar Aldana-Méndez


Cases Africanes (2004)  Escultura en Vidre (Casting) 
Viure i conviure en espais circulars al mig de la plana Africana va ser una experiència plena de descobriments. 
Espais de línies corbes, la llum es filtra per obertures a llocs inusuals, tot és nou per les nostres ànimes.

Casas Africanas 
Vivir y convivir en espacios circulares en medio de la llanura Africana fue una experiencia llena de descubrimientos.
Espacios de líneas curvas, la luz se filtra por aperturas en lugares inusuales, todo es nuevo para nuestra alma..


Urna Funerària (1997)  Escultura en Vidre (Casting dues parts) 
Reflexions sobre el Temps i la Mort. Una delicada capsa de vidre amb la forma del Temps guardarà les meves cendres al moment sublim de la mort.

Urna Funeraria
Reflexiones sobre el Tiempo y la Muerte. Una delicada caja de vidrio con la forma del Tiempo guardará mis cenizas en el momento sublime de la muerte.L’Ànima del Buit - Desig Líquid (2007)  Escultura en Vidre (Casting) 
El vidre flueix per crear l’obra, el temps es para i es congela el moviment del vidre, és el instant únic de la creació de l’obra.

El Alma del Vacío - Deseo Líquido
El vidrio fluye para crear la obra, el tiempo se detiene y se congela el movimiento del vidrio, es el instante único de la creación de la obra.L’Ànima del Buit (2008)  Escultura en Vidre (Casting) i Ceràmica Negra 
 El vidre és una empremta de l’espai buit de l’atuell de fang. 
Ocupa el lloc de les brases de l’escalfeta ancestral, és foc fet vidre amb la seva intensa transparència.

El Alma del Vacío
El vidrio es la huella del espacio vacío de la vasija de barro. 
Ocupa el sitio de las brasas de la vasija ancestral, es fuego hecho cristal con su intensa transparencia.Roser Box Gonzalez


Camins Inesperats (2023)  Tècnica tiffany, fusta de pi i ferro

 A través de la forma i el color suggereix el camí en l'espiral de la vida que es va transitant i on es troben reptes i oportunitats per anar transformant la vida en diferents moments de llum i foscor.

Caminos Inesperados 

A través de la forma y el color sugiere el camino en la espiral de la vida que se va transitando y en donde se encuentran retos y oportunidades para ir transformando la vida en diferentes momentos de luz y oscuridad.El Temple de les Emocions (2023) Tècnica tiffany Estructura de ferro

El nostre dia a dia i les nostres emocions es veuen influïdes pel color.
El color ajuda a calmar i a equilibrar les nostres emocions, ens connecta.

El Templo de las Emociones
Nuestro día a día y nuestras emociones se ven influidas por el color. 
El color ayuda a calmar y a equilibrar nuestras emociones, nos conecta.

 


Roser Box i Joana Demestre (col·laboració)

Venus de Plata (2021)   Tècnica Tiffany, Fusta de Ginebró, Vidres bufats antics i Base de ferro

El ginebró és un arbre amb branques molt sinuoses. En treure l'escorça del tronc les seves formes ondulades em van recordar al cos d'una dona. És una Venus, la que cuida, la que protegeix i la que dona vida,rebent els raigs de la lluna a les nits platejades i violetes.

El enebro es un árbol con ramas muy sinuosas. Al quitar la corteza del tronco sus formas onduladas me recordaron el cuerpo de una mujer. Es una Venus, la que cuida, la que protege y la que da vida, recibiendo los rayos de la luna en las noches plateadas y violetas.Dolors Rosell Melé

Erm de cendres (2022) Vitrofusió, casting i pâte de verre
I després, tant sols unes restes encara consumint-se; petites mostres del que va ser.

Páramo de Cenizas
Y después, tan sólo unos restos aún consumiéndose; pequeñas muestras de lo que fue.Paret amb flor blava (2023) Pintura de llum i Vitrofusió.
A qualsevol lloc, aprofitant els mínims recursos, la vida apareix en tota la seva esplendor.

Pared con flor azul
En cualquier lugar, aprovechando los mínimos recursos, la vida aparece en todo su esplendor.


I després ? (2023) Fotografia, transformació digital, transferència fotogràfica, pintura de llum, Vitrofusió. 
Peça de vidre integrada en un suport de ciment.

Reflexió sobre el temps que passa, el futur, el desconegut, el més enllà, l’esperança del canvi. 
Sortim de la foscor, potser la degradació, .... per anar a la llum.

¿Y después?  
Reflexión sobre el tiempo que pasa, el futuro, lo desconocido, el más allá, la esperanza del cambio.
Salimos de la oscuridad, quizás la degradación, ... para ir a la luz.

Sota el mar (2023) Vitrofusió. Base feta amb un tros de fusta arrossegada pel mar

El Mediterrani, un mar lluminós, bell, brillant, intercanvi d'energía i vida, sempre en constant moviment, es converteix en partícip involuntari de les grans misèries de la humanitat que acaben amagades a la nostra consciència sota les seves blaves i profundes aigües.

Bajo el mar 
El Mediterráneo, un mar luminoso, bello, brillante, intercambio de energía y vida, siempre en constante movimiento, se convierte en partícipe involuntario de las grandes miserias de la humanidad que terminan escondidas en nuestra conciencia bajo sus azules y profundas aguas ..Maribel Navarro

Passant Pàgina II (2019)  Llibre de Vidre / Escultura 
Termoformat,Borosilicat,Esmalts i Llautó 


Caos (2021) Escultura amb Llum
Vidre Òptic Termoformat, Grisalla, Groc d'Argent, Rojo al Cobre i Resina


Passant Pàgina (2019) Llibre de Vidre / Escultura
Vidre Termoformat, Esmalts,Or Col.loidal i Llautó.Núria Torrente

Alliberant la Bèstia  (2022)
Vidre borosilicat modelat amb bufador, i estructura de plata.

La Bèstia és aquest Jo que tots tenim dins. Algunes persones treuen a passejar sovint a les seves bèsties. Unes altres, les mantenen tancades sota clau, no tant perquè la Bèstia sigui perillosa, sinó per la pròpia por de ser sotmeses al judici públic. Però aquest JO forma part del nostre ésser.

I solament alliberant la Bèstia, serem nosaltres al cent per cent.

Liberando la Bestia
La Bestia es ese Yo que todos tenemos dentro. Algunas personas sacan a pasear con frecuencia a sus bestias. Otras, las mantienen cerradas bajo llave, no tanto para que la Bestia sea peligrosa, sino por el propio miedo a ser sometidas al juicio público. Pero ese YO forma parte de nuestro ser.
Y solo liberando a la Bestia, seremos nosotras al cien por cien.La Dolorosa, Nostra Senyora de la Fibromiàlgia  (2022)

Vidre borosilicat treballat al bufador amb aplicacions d’or líquid, llautó i acer banyat en or.

Nostra senyora de la Fibromiàlgia viu en moltes dones de manera invisible, patint un Via Crucis que dura anys. Fent que se sentint qüestionades per tothom, recorrent un pelegrinatge inacabable de consultes mèdiques i proves estèrils.

Amb aquesta obra vull visibilitzar la Fibromiàlgia, una malaltia tant invisible com real. “La Dolorosa” es posa el dolor per corona i empodera la guerrera que la porta, allunyant-la del sentiment de feblesa, manifestant la fortalesa i la llum que d’ella emana, malgrat tot.

La Dolorosa, Nuestra Señora de la Fibromialgia 
Cristal borosilicato trabajado en el soplete con aplicaciones de oro líquido, latón y acero bañado en oro.
Nuestra señora de la Fibromialgia vive en muchas mujeres de forma invisible, sufriendo un Vía Crucis que dura años. Haciendo que se sientan cuestionadas por todos, recorriendo una peregrinación inacabable de consultas médicas y pruebas estériles.
Con esta obra quiero visibilizar la Fibromialgia, una enfermedad tan invisible como real. “La Dolorosa” se pone el dolor por corona y empodera a la guerrera que la lleva, alejándola del sentimiento de debilidad, manifestando la fortaleza y la luz que de ella emana, a pesar de todo.


 
Nostra Senyora de la Menopausa (2023)

Vidre borosilicat modelat amb bufador, aplicacions d’or líquid, llautó i acer banyat en or.

La menopausa, en ple segle XXI, segueix sent un tema incòmode per a molta gent. Encara no es tracta amb naturalitat, segueix sent una fase per la qual no se’t prepara i que en molts casos es “pateix” portes endins, quan hauria de ser una fase vital mereixedora d’una celebració. Abraçar la nostra feminitat i celebrar la nostra plenitud, allunyant-nos d'estigmes i consideracions pejoratives. 
No és sinònim de decadència. Posar-nos la menopausa per corona, reines lluminoses en flor.

Nuestra Señora de la Menopausia

Cristal borosilicato moldeado con soplete, aplicaciones de oro líquido, latón y acero bañado en oro.
La menopausia, en pleno siglo XXI, sigue siendo un tema incómodo para mucha gente. Aún no se trata con naturalidad, sigue siendo una fase por la que no se te prepara y que en muchos casos se “sufre” puertas adentro, cuando debería ser una fase vital merecedora de una celebración. Abrazar nuestra feminidad y celebrar nuestra plenitud, alejándonos de estigmas y consideraciones peyorativas. No es sinónimo de decadencia. Ponernos la menopausia por corona, reinas luminosas en flor.

viernes, 5 de enero de 2024

CERÀMICA VIVA - MUSEU TERRACOTTA DE LA BISBAL D'EMPORDÀ

 MANDALA

Pilar Aldana-Méndez - Escultora

CERÀMICA VIVA

Associació de Ceramistes de La Bisbal
Museu Terracotta de La Bisbal d'Empordà

Fang - Vidre - Mirall - Planxa de Ferro

Per la mostra Ceràmica Viva al Museu Terracotta de La Bisbal d’Empordà he creat l’obra MANDALA.  

Elaborar petites peces a partir de una forma única és una nova manera de enfrontar el fet creatiu. A partir de les peces creades vaig preparant diferents composicions fins arribar a un equilibri, a una forma rítmica, a un moviment. Per aquest MANDALA el ritme es concentra al voltant del número 3 amb cercles concèntrics de 15, 30, 45 i 60 cm i amb 3 línies que divideixin els cercles en 6 parts.  Combino amb el fang elements que contrasten i donen suport al concepte que vull expressar, en aquesta obra hi ha un mirall al centre de la composició amb una obra de vidre macís de la sèrie Clar de lluna, i tots els elements estan disposats sobre una planxa de ferro que presenta els cercles i les línies.  

Els camins es concentren al punt més brillant al centre, ens trobarem amb la nostra imatge al mirall, ja som part de l’obra, ja podem transitar en qualsevol direcció.  És el dilema de les decisions que ens porta la nova era que hem de viure, tot sembla igual però tot és diferent, tenim moltes opcions i a la fi arribarem tots al mateix lloc, a la llum de la que vam néixer.

36 peces de fang formen el MANDALA.

Mides 60 x 60 cm de base x 3 cm alçada.

Aquesta peça forma part de les petites instal·lacions i obres en fang creades recentment. Són una continuació de les formes preparades per la Vaixella FOC presentada al 2022 a l’Exposició Parant Taula al Museu Terracotta.  El material i les coccions van ser patrocinades per Ceràmiques Est.

Us convido a continuar mirant articles al blog pilaraldana-mendez.blogspot.com i a consultar la meva obra escultòrica en la web https://www.aldana-mendez.net/


miércoles, 30 de agosto de 2023

ESCULTURA EN VIDRIO EN LA NATURALEZA - ARTE EN VIDRIO - ONLINE CONFERENCE

NUEVO LINK PARA CONTINUAR LA CONFERENCIA 

https://us04web.zoom.us/j/76000505511?pwd=da9WQzWtTvFaYPACxbIp4EQwbF2wWj.1


ONLINE CONFERENCE 10th September 2023 from 17 to 19h  European Time

Link to enter to the ZOOM meeting 

CONFERENCE GLASS SCULPTURE IN THE NATURE - Pilar Aldana-Mendez

Hora: 10 sept 2023 17:00 Madrid

https://us04web.zoom.us/j/9758933625?pwd=mKat7Ld4jg5MJFR3wFMgmuba99DReS.1

ID de reunión: 975 893 3625  

Código de acceso: saladepili


IF THE TIME EXPIRES PLEASE OPEN AGAIN THIS BLOG TO SEE THE NEW LINK

SI EL TIEMPO TERMINA POR FAVOR VUELVE A ABRIR ESTE BLOG PARA ACTIVAR EL NUEVO LINK


CONFERENCIA ONLINE  10 Septiembre 2023 de17 a 19h  Hora Europea

THE VENICE GLASS WEEK 2023


MONUMENTAL SCULPTURE IN THE NATURE - GLASS ART


Event organised by Pilar Aldana-Mendez

Nature has been always Pilar´s main inspiration to create Art. She had placed more than 50 Monumental Sculptures always in Natural areas, Sculpture Parks and special Gardens. Some of these works had been created placing glass as an important part of the pieces. Pilar will present the sculptures and the projects behind them, the working process and specially, the relation they create with the environment.
To create Monumental Sculptures to be placed in the Nature there are plenty conditions and situations to take good care of. When the work includes Glass the conditions are even more strict and should be solved to achieve the best from Glass and its preservation in time.


ESCULTURA MONUMENTAL EN LA NATURALEZA- ARTE EN VIDRIO
Evento organizado por Pilar Aldana-Mendez
La Naturaleza ha sido siempre la inspiración más importante de Pilar para crear Arte. Ella ha situado más de 50 Esculturas Monumentales siempre en espacios Naturales, Parques de Escultura al Aire Libre y en Jardines especiales. Algunas de sus obras fueron creadas con partes de vidrio, con piedra, madera y metal. Pilar presentará las esculturas con el proceso creativo que las ha generado, el proceso de trabajo y en especial, la relación que tiene cada una con su entorno. 
Crear Esculturas Monumentales para la Naturaleza tiene una serie de condiciones y situaciones que se deben tener bien en cuenta.  Al incluir vidrio las condiciones son aún más estrictas y deben ser resueltas para conseguir lo mejor del vidrio y de su preservación en el tiempo.

Refugio - Alemania

Blue Limit - Límite Azul - Austria


Territories - Territorios - Francia 
Sacred Water - Agua Sagrada - Bolivia
Sacred Water - Agua Sagrada - Isla de Chipre
Sacred Water - Agua Sagrada - Francia 
https://theveniceglassweek.com/en/eventi/scultura-monumentale-nella-natura-vetro-art/ 

domingo, 15 de enero de 2023

CURSO DE ESCULTURA EN VIDRIO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE - MÉXICO SUALGLASS 6 al 11 de Febrero de 2023

 
SuAlGlass - Fábrica la Aurora

San Miguel de Allende, México


Curso de Escultura en Vidrio 

Casting en Moldes de Sílice

Información

Susana Alonso sualglass@gmail.com 

pilaraldanamendez@gmail.com


 

El vidrio tiene unas posibilidades maravillosas en el mundo de la escultura. El curso abre las puertas a la técnica de casting enseñando los pasos para elaborar moldes especiales para realizar esculturas en vidrio macizo, el comportamiento y características de diferentes tipos de vidrio, las curvas adecuadas para casting (kiln casting) y el acabado final de las piezas en vidrio.

La realización de un buen molde es clave para obtener una buena escultura en vidrio. El molde es el espacio vacío que dirigirá los movimientos del vidrio y le dará su forma.  Durante años he trabajado los moldes de una manera muy especial haciendo intervenciones directas para afirmar planos, crear texturas, marcar líneas, cambiar formas, restaurar daños del moldeado inicial, hasta obtener un objeto impecable listo para ir al horno. Cada molde es una escultura en sí mismo, es el negativo que albergará la pieza que queremos crear.   El curso incluye la realización de un molde de boca abierta por alumno, todos los materiales, herramientas, la hornada para obtener la escultura en vidrio y el acabado manual de la obra.ALDANA-MÉNDEZ


CENTRO DE ESCULTURA

 


pilaraldanamendez@gmail.com

https://www.aldana-mendez.net                                                                                                                                                                                                                http://vimeo.com/21322533

http://vidrioh.com/secciones/talleres/pilar-aldana-experiencias-en-vidrio

 

 

 

CURSO DE ESCULTURA EN VIDRIO

PILAR ALDANA-MÉNDEZ

 

Contenido del curso

 

La creación y elaboración de esculturas en vidrio fundido en moldes requiere varios procesos en los que se utilizan herramientas y materiales muy diversos. 

El curso centrará la atención en la elaboración de moldes adecuados para fundir esculturas en vidrio y en el estudio de las características del vidrio como material escultórico. Se harán ejercicios completos siguiendo todos los procesos hasta conseguir una escultura y se darán clases teóricas sobre el vidrio, la utilización de hornos y los procesos finales para el acabado de las piezas.

Es importante traer ideas y dibujos de posibles esculturas. Las características de las obras a realizar en el curso son:  Esculturas en vidrio macizo de un volumen aprox. de 1000 cm3, con un lado plano como mínimo y un peso máximo por obra de 3 kilos. Este lado plano puede ser el punto de observación de la obra (hacia el interior), puede ser un lado cualquiera de la pieza o puede ser la base de la escultura. 

 

Primer día     Introducción

                      Preparación de Proyectos

Modelado de esculturas – forma en positivo

Realización de moldes – forma en negativo

 

 Segundo y Tercer días  

                     Realización de moldes – forma en negativo (continuación)

Vaciado, limpieza y reparación de moldes

 

Preparación del vidrio

Medición del vidrio y realización de depósitos

 

Construcción interna del horno y programación de curvas

Puesta en marcha del horno

Hornada: Aprox. 35 horas + descenso a temperatura ambiente

 

Cuarto y Quinto días

                     Control de horno en alta temperatura

                     Explicación detallada de las curvas de fusión

 

Clases teóricas: El Vidrio y la Escultura, Comportamiento del Vidrio, 

Hornos, Curvas, Tipos de Moldes, Acabados, etc.

 

Conferencias, Consulta Bibliográfica y en la red

 

Sexto día     Abrir moldes y limpiar esculturas

                     Acabados Manuales.


Obras realizadas por alumnos 

en mis cursos de Escultura en Vidrio 

Casting en Moldes de Sílice
SUALGLASS

FABRICA LA AURORA / Centro de Arte y Diseño, Galería 1C. 

Calzada de La Aurora s/n Col. La Aurora

Directora  Susana Alonso

Hasta muy pronto !!!