martes, 21 de febrero de 2017

Amb el suport de l' Institut Ramon Llull.

L’ Institut Ramon Llull de Catalunya va atorgar les subvencions per la activitat recent  
The 3rd LIH PAO International Sculpture Biennial Awards - Taiwan 
L'ajuda cobreix les despeses de transport.
És un fet molt important per la meva activitat !!!


El Instituto Ramon Llull de Cataluña ha otorgado las subvenciones para la actividad reciente
The 3rd LIH PAO International Sculpture Biennial Awards - Taiwan
La ayuda cubre los gastos de transporte.
Es un hecho muy importante para mi actividad artística !!!

The Ramon Llull Institute of Catalonia has awarded grants to recent activities
The 3rd LIH PAO International Sculpture Biennial Awards - Taiwan
The aid covers transportation costs. 
It is a very important fact for my artistic activity!

No hay comentarios: